Apis mellifera - honungsbärande bi, är människans minsta husdjur